17/6/17

Bemanningsbransjen i Norge ute av kontroll. El sector de las agencias de empleo en Noruega descontrolado

Stadig større deler av den norske opinionen erkjenner at frislepp av bemanningsbransjen betyr sosial dumping, arbeidslivskriminalitet og undergraving av tariffavtalene. Fellesforbundets leder Jørn Eggum og nestleder Steinar Krokstad skriver i Klassekampen den 20. mars at de ønsker å begrense denne bransjen. Jonas Gahr Støre har også uttrykt at muligheten til «fast ansettelse uten lønn mellom oppdrag» må fjernes. De siste utspillene om å regulere bemanningsbransjen springer ut av
 en allmenn
 erkjennelse av at
 den har kommet
 fullstendig ut av
 kontroll i ulike
 bransjer.

Grunnlaget for bemanningsbransjens store fram
gang skyldes at
 AP og LO toppen 
tok en saltomortale høsten 1997,
 og at EUs Øst-
utvidelse i 2004 
førte til at arbeidsvandringen eksploderte. Bare i Norge har det kommet 250–300 000 arbeidsinnvandrere, i stor grad kanalisert gjennom bemanningsselskaper. Fra 1947 var det forbudt å leie ut arbeidskraft fra «vikarbyråer» med unntak for handel, kontor, kantine og lager. «Blålid-utvalget» ble nedsatt og LO godtok liberalisering av sysselsettingsloven. Det var store protester innad i LO mot frislipp av bemanningsbransjen og å oppløse det offentlige monopol på arbeidsformidling. 16 desember 1999 gikk AP sammen med Høyre og FrP og liberaliserte loven.


Son cada vez más los sectores de la opinión pública los que reconocen que la libre entrada del sector de las agencias de empleo significan dumping social, criminalidad laboral y degradación de los contratos colectivos de trabajo. Los líderes del sindicato Fellesforbundet Jørn Eggum y Steinar Krokstad han manifestado en un artículo en prensa su intención de limitar a este sector. El líder del Partido del Trabajo Jonas Gahr Støre también ha manifestado que la posibilidad de "trabajo fijo sin salario cuando no haya faenas" debe ser eliminada. Estas recientes declaraciones sobre la necesidad de regular el sector de las agencias de empleo se deben a un reconocimiento generalizado de que se ha perdido por completo el control en diferentes sectores.

El principio de la cuestión del por qué avanzó tan deprisa el sector de las agencias de empleo se debe a que los dirigentes del Partido del Trabajo y el sindicato mayoritario LO hicieron un salto mortal en el otoño de 1997, y que después en el 2004 la apertura de fronteras a los países del Este hizo explotar las cifras de migración laboral. Tan solo en Noruega han llegado 250-300 000 emigrantes laborales, en gran medida canalizados a través de empresas de trabajo temporal. Desde 1947 estaba prohibido el alquiler de mano de obra de estas empresas con la excepción de comercio, oficinas, cantinas y almacenes. La Comisión Blålid fue cesada y el sindicato LO aceptó la liberalización de la ley por el empleo. Se produjeron grandes protestas dentro del sindicato en contra de la libre entrada del sector de las agencias de empleo y la intención de neutralizar el monopolio público sobre la contratación pública. El 16 de diciembre de 1999 el Partido del Trabajo junto con Derecha y el populista Partido del Progreso adoptaron la liberalización de la ley.

Fuente: steigan.no