18/5/17

Norge og Singapore samarbeider for å bygge byer på havet. Noruega y Singapur cooperan para construir ciudades flotantes en el mar.

Nylig møtte en delegasjon fra Singapore forskerne fra Norge, og de var blant annet på befaring på Vestlandet og Krifast hvor de så på flytende broer og Sintef Oceans laboratorier på Tyholt.

– Norge er ikke bare i front når det gjelder flytende konstruksjoner, med tanken er å utnytte havoverflaten til alt fra industri til bolig, men også undergrunnsteknologi. Det er lenge siden vi begynte å lagre olje og gass under bakken, sier forskningsleder i Sintef Ocean, Øyvind Hellan. 

– Singapur ønsker å utnytte både havet, jorda og lufta i større grad enn i dag til både bolig, industri og samferdsel. Det er allerede laget en plan for hvordan vi kan utnytte undergrunnen i større grad, sier initiativtaker til samarbeidet, professor C.M. Wang  ved universitetet i Queensland.
Det er planlagt seks etasjer under bakken, hvor det øverste laget skal brukes til butikker mens lagene under skal brukes til alt fra biltrafikk, tog, parkering, vannlagring og militære fasiliteter.

I samme møtte var også et firma fra Silicon Valley. De har allerede konkrete byggeplaner, men ikke i Singapore:
– Fransk Polynesia ønsker å få bygget flytende byer. De frykter at store deler av øygruppen kan bli rammet av at havet er i ferd med å stige, sier Egor Ryjikov, ambassadør for The Seasteading Institute.


Hace poco se reunió una delegación de Singapur con investigadores de Noruega y entre otras cosas estuvieron visitando el oeste del país y Krifast, donde pudieron ver puentes flotantes y los laboratorios de Sintef Ocean en Tyholt.

Noruega no solo es país puntero en las construcciones flotantes, con la vista puesta ahora para hacer ciudades flotantes en Singapur con industria y viviendas, sino también en la tecnología de subsuelo. Hace ya mucho tiempo que empezamos a almacenar petróleo y gas bajo el suelo, dice el líder de Sintef Ocean, Øyvind Hellan.

-Singapur desear utilizar tanto el mar, la tierra y el aire en mayor grado que en la actualidad, tanto para vivienda como industria y transporte. Se ha realizado ya un plan para utilizar el subsuelo a gran escala, dice el promotor del proyecto, el profesor C.M. Wang de la universidad de Queensland.
Se ha planeado seis niveles bajo tierra, en el que el primero se utilizará para tiendas mientras que los inferiores se utilizarán para tráfico de coches, de trenes, aparcamientos, almacenamiento de agua y dependencias militares.

En la misma reunión partició también una empresa de Silicon Valley. De hecho tienen planes concretos de construcción, pero no en Singapur:
-La Polinesia Francesa desea construir ciudades flotantes. Temen que grandes zonas de su grupo de islas pueden verse afectadas por el aumento del nivel del mar, dice Egor Ryjikov, representante de The Seasteading Institute.

Fuente: forskning.no