19/5/17

Nordnorsk teknologi posisjonerer seg i USA. La industria armamentística del norte de Noruega se posiciona en USA

President Donald Trump har varslet økning av USAs forsvarsbudsjett, og norsk industri posisjonerer seg. Norske myndigheter arrangerte nylig «Washington Defense Week», hvor norske bedrifter fikk møte representanter for amerikanske forsvarsinteresser.

President Trump signaliserte i sitt nylige budsjettutkast at han ønsker å øke USAs forsvarsbudsjett med 54 milliarder dollar, eller nærmere 10 prosent. I Kongressen ventes solid flertall for økningen, og forsvarsindustrien jubler. Også norsk forsvarsindustri er begeistret, og klar til å delta.


El presidente Donald Trump ha avisado del aumento en el presupuesto de Defensa de los USA, y la industria noruega se posiciona. Las autoridades noruegas organizaron hace poco la Washington Defense Week, donde las empresas noruegas pudieron entrevistarse con los intereses norteamericanos de defensa. 

El presidente Donald Trump dijo claramente durante la presentación de sus presupuestos para la nación que desea aumentar las aportaciones para defensa con 54 000 millones de dólares, aproximadamente un 10%. En el Congreso se espera una sólida mayoría para la propuesta, y la industria de la defensa lo celebra. También la industria de defensa noruega está complacida y preparada para participar.
 
Fuente: highnorthnews.com