7/5/17

I 45 kommuner er det flere hytter enn boliger. En 45 municipios hay más cabañas que viviendas.

I mer enn hver tiende kommune er det flere hytter enn boliger. Målt i hytter per bosatt blir imidlertid bildet noe helt annet . 27 kommuner har flere hytter enn fastboende.

Siden opprettelsen av det nasjonale bygningsregisteret i 1983 er det gitt igangsettingstillatelser til nesten 150 000 fritidsbygninger. Hytter er et stort marked for mange kommuner.

Den største hyttetettheten målt i hytter per kvadratkilometer, finner vi langs Oslofjorden og alle har mer enn 12 hytter per kvadratkilometer. En aproximadamente uno de cada diez municipios noruegos hay más cabañas que viviendas. Medido en cabañas por persona empadronada la situación cambia. 27 municipios tienen más cabañas que personas que viven todo el año allí.


Desde el establecimiento del registro nacional de viviendas en 1983 se han dado 150 000 autorizaciones para construcción de viviendas de recreo. La cabaña es un gran mercado para muchos municipios.


La mayor densidad de cabañas medido en cabañas por kilómetro cuadrado, la encontramos a lo largo del fiordo de Oslo, y todos los municipios allí tienen más de 12 cabañas por kilómetro cuadrado. 

Fuente: ssb.no