13/5/17

Eksport av norsk genmateriale til Kina. Exportación de material genético noruego a China

Arbeidet med å eksportere genetisk materiale av storfe til Kina startet i 2008. Kina har et mål om å øke produksjonen av fersk melk til barn. Protokollsigneringen undertegnet mellom Kina og Norge nylig betyr at kinesiske barn i fremtiden kan komme til å drikke melk fra kyr basert på genmaterialet fra Norsk rødt fe (NRF).

Rasen (NRF) ble etablert i 1935 da gamle norske raser som hedemarksfe ble krysset med Svensk röd och vit boskap (SRB) og finsk ayrshire (FAY). Avlsarbeidet har det ikke bare blitt fokusert på kjøtt- og melkemengde, men også på helse og fruktbarhet, noe som har ført til en bærekraftig rase.
El trabajo de exportación de material genético de bovino a China comenzó en el 2008. China tiene como objetivo aumentar la producción de leche para la infancia.
La firma del protocolo realizada recientemente entre China y Noruega hará que los niños chinos en el futuro podrán beber leche de animales basados en material genético de la raza bovina noruega NRF.

Esta raza fue establecida en 1935 cuando antiguas razas noruegas bovinas como la Hedemark fueron cruzadas con la sueca SRB y la finesa FAY. El trabajo de selección artificial no solo se ha centrado en la mejora de la cantidad de carne y leche, sino también en la salud y la fertilidad, lo que ha producido una raza robusta y sostenible.Fuentes: regjeringen.no
              no.wikipedia.org