16/4/17

Tropical Forest Alliance i skogdagen. La Alianza por la selva tropical en el día internacional del bosque

Det var Tropical Forest Alliance (TFA) som 21. mars, på Den internasjonale skogdagen, holdt sin generalforsamling i den brasilianske hovedstaden. Dette er en viktig sammenslutning av land med mye tropisk regnskog, store internasjonale selskaper og frivillige organisasjoner. De arbeider for at produksjon av blant annet matvarer, biodrivstoff og papir skal skje uten avskoging.

I Brasil har avskogingen økt kraftig de siste to årene, etter flere år med positiv utvikling.  Statsråd Vidar Helgesen hadde i dag møter med Brasils miljøminister José Sarney Filho. Her gav han klart uttrykk for sin bekymring for situasjonen.
Helgesen uttrykker at den lovlige avskogingen øker fordi myndighetene reduserer miljøkravene til selskaper i landbrukssektoren. Han understreket i samtalene med miljøministeren at angrepene mot urfolks rettigheter må stanses.

Et hovedfokus under møtet i TFA har vært hvordan et bedre samarbeid mellom store internasjonale selskaper, regnskoglandene og store og små bønder er nøkkelen til løsningen.
Over 400 selskaper verden over har forpliktet seg til å eliminere avskoging i produksjon av soya, kjøtt, palmeolje og papirproduksjon. Og antallet øker raskt.
La citada organización TFA mantuvo su asamblea general en el día internacional por el bosque el 21 de marzo en la capital de Brasil. Esta es una importante asociación de países con mucho bosque tropical, grandes compañías internacionales y organizaciones no gubernamentales. Trabajan juntos para que la producción de entre otras cosas productos alimenticios, carburantes biológicos y papel se realice sin que se tenga que talar más bosque.

 
En Brasil la tala del bosque ha aumentado considerablemente los dos últimos años, después de unos años con un positivo desarrollo. Vidar Helgesen, ministro del medio ambiente mantuvo varios encuentros con su homólogo brasileño José Sarney Filho. Allí le transmitió su preocupación por la actual situación.
Helgesen manifiesta que la tala legal está aumentando porque las autoridades brasileñas están rebajando las exigencias medioambientales a las empresas del sector agrario. También hizo hincapié en sus encuentros con el ministro para el medio ambiente que los ataques contra los indígenas y sus derechos deben cesar.

Un punto principal del encuentro del TFA ha sido cómo una mejor colaboración entre las grandes compañías internaciones, los países con selva tropical y los grandes y pequeños agricultores es la solución del problema.
Alrededor de 400 compañías de todo el mundo se han comprometido a eliminar la tala del bosque para la producción de soja, carne, aceite de palma y producción de papel. Y el número aumenta con rapidez.

 
Fuente: regjeringen.no