5/4/17

Første film på sørsamisk. Primera película en lengua sápmi del sur

Gjennom ungjenta Elle Marja forteller filmen Sameblod om hvordan det var å vokse opp som samisk i Sverige på 30-tallet. Elle Marja blir sendt på internatskole sammen med andre samiske barn, og rasismen som hun opplever, gjør at hun bryter totalt med sin samiske identitet for å bli så svensk som mulig.
Filmen har vakt internasjonal oppsikt med sin sterke historie om fornekting av egen identitet, kolonial undertrykking og raseforskning på samer.

Sameblod inneholder scener med rasebiologer som fotograferer internatskolebarna nakne og måler hodeskallene deres. Forskerne hadde egne matematiske formler der de angivelig kunne måle seg fram til de menneskelige egenskapene for hver enkelt person.

Filmen har allerede vunnet flere internasjonale priser.
A través de la joven Elle Marja la película Sameblod (Sangre sápmi) hace una narración de cómo fue el ser samer en Suecia en la década de los 30. Elle Marja es enviada a una escuela internado junto con otros niños samer, y el racismo que ella vive allí, hace que rompa por completo con su identidad sápmi para hacerse lo más sueca posible.
La película ha despertado interés a nivel internacional con una historia fuerte sobre la negación de la propia identidad, un colonialismo opresor y diferenciación científica racial de los samer.

Sameblod contiene escenas donde se ve a biólogos estudiosos de la raza que fotografían a los niños del internado desnudos mientras miden sus cráneos. Los investigadores de entonces tenían propias fórmulas matemáticas con las que pretendían definir la supuesta humanidad de cada individuo.

La película ha ganado ya varios premios internacionales.


Fuente: gemini.no