26/3/17

Nordmenn er ikke uhøflige. Los noruegos no son maleducados

Nordmenn snakker ikke med vilt fremmede på bussen. Det er mye mer vanlig i for eksempel USA. Betyr det at vi er mer uhøflige enn amerikanerne?


I Norge er det altså mange som tenker at det å være høflig, er å la folk være i fred. Det går foran småprat og unødige kommentarer og spørsmål. Vi uroer ikke folk mer enn nødvendig.
Folk fra ulike kulturer har svært forskjellige oppfatninger av begrepet fatisk kommunikasjon, som språkforskere bruker. Dette er kommunikasjon der hovedformålet er å styrke den sosiale relasjonen, ikke å utveksle informasjon, forklarer Rygg.