11/3/17

Mindre legemiddelbruk mot lakselus i 2016. Disminuye el uso de antibióticos contra el parásito del salmón

Havbruksnæringen reduserte bruken av legemidler mot lakselus betydelig i 2016. Den positive utviklingen er en følge av næringens strategi og skyldes i hovedsak bruk av rensefisk og god virkning av flere medisinfrie tiltak, heter det i en pressemelding fra Sjømat Norge.

– På tross av redusert effekt av legemidlene og begrenset kapasitet på medisinfrie tiltak, var forekomsten av lakselus i merdene i 2016 i snitt litt lavere enn årene før. Viktigste årsaker til dette er trolig at flere har tatt i bruk medisinfrie tiltak samtidig som man er blitt enda flinkere til å bruke rensefisken på riktig måte.El sector de la acuicultura redujo el uso de medicamentos contra el piojo del salmón de forma clara en el 2016. Este positivo avance es consecuencia de la estrategia del sector y se debe principalmente al uso de peces limpiadores y los buenos efectos de otras medidas libres de medicinas, según se informa en un comunicado de Alimentación marina noruega.

-A pesar del efecto reducido de los antibióticos y la reducida capacidad de otras medidas libres de medicinas, la aparición del piojo en las granjas durante el 2016 fue de media ligeramente inferior a los años anteriores. Las causas más importantes para ello son probablemente que más empresarios utilizan otras medidas libres de medicinas y al mismo tiempo se está aprendiendo más sobre cómo utilizar de forma rentable a los peces limpiadores.


Fuente: lusedata.no