15/3/17

Matizaciones del Consejo de Seguridad Nuclear noruego

På vår luftfilterstasjon ved Svanhovd miljøsenter i Finnmark ble det for uke 2 målt ørsmå, knapt målbare, verdier av radioaktivt jod. Verdiene er 2 milliarder ganger lavere enn tiltaksgrensa.
Vanligvis finnes det ikke radioaktivt jod i lufta. Selv ørsmå mengder radioaktivt jod vil derfor være høyere enn normalen. Vi registrerer fra tid til annen forbigående neglisjerbare verdier av radioaktivitet i luft i Norge fordi vi har veldig sensitivt måleutstyr. På vår luftfilterstasjon ved Svanhovd miljøsenter i Finnmark ble det for uke 2 (9.-16. januar) målt en halv mikrobecquerel per kubikkmeter luft, dvs. 0,0000005 Bq per kubikkmeter luft. Dette er ørsmå, knapt målbare, verdier.

Ingen andre radioaktive stoffer er fanget opp på filtrene i samme periode. Vi antar at utslippet kommer fra en bedrift som produserer radioaktive legemidler med radioaktivt jod, siden det ikke ble målt noen andre radioaktive stoffer på filtrene. Det var urolig vind i Europa i det aktuelle tidspunktet så det er ikke mulig med sikkerhet å si hvor utslippet kom fra.
Nivåene utgjør overhodet ingen fare for mennesker eller miljø.


En nuestra estación de filtraje del aire en el Centro medioambiental de Svanhovd en Finnmark se registraron durante la semana 2, diminutas concentraciones, apenas medibles, de valores de yodo radiactivo. Los valores son 2 000 millones de veces inferiores a los permitidos. Normalmente no hay yodo radiactivo en el aire. Es por ello que cantidades apenas perceptibles sean registradas inmediatamente como superiores a lo normal. Registramos de vez en cuando cantidades pasajeras de radiactividad en el aire en Noruega que no son tenidas en cuenta porque en realidad tenemos estaciones de medición extremadamente sensibles. En nuestra estación para filtrado del aire del Centro medioambiental de Svanhovd en Finnmark se registró durante la semana segunda (9-16 enero) la mitad de una millonésima parte de un becquerel por metro cúbico de aire, o lo que es lo mismo 0,0000005 Bq por metro cúbico de aire. Estos son valores diminutos, apenas medibles.

Ninguna otra substancia radiactiva fue capturada en los filtros durante el mismo período de tiempo. Suponemos que la fuga proviene de una empresa que produce productos farmacéuticos radiactivos compuestos con yodo radiactivo, ya que no se captaron otras substancias radiactivas en los filtros. Había viento inestable en Europa en ese momento por lo que no se puede decir con seguridad de donde proviene la fuga.
Los niveles no supusieron de ninguna forma un peligro para los humanos o el medio ambiente.


Fuente: nrpa.no