14/2/17

Donald Trump, en farlig klovn. Donald Trump, un payaso peligroso

Slik ble også med Hitler, som var også folkevalgt.
Stille folk flest
arbeidsledig, lavlønnet -ufaglært
arbeiderklasse, midelklasse
velferden byggere
helvetes skapere ...

som så på deg og hos meg
det finnes en villmenn som kjemper for å komme ut
blo'rust på skareslitte klør.


Esto sucedió con Hitler, que por cierto también salió de las urnas.
Masas silenciosas
desempleados, precarios, analfabetos
clase trabajadora, clase media
constructora del estado del bienestar
creadora del infierno ...

así como en tí y en mí
se encuentra un salvaje que lucha por salir
sangre coagulada en las desgastadas pezuñas.