15/1/17

Noruega y el cáncer. Kreft i Norge

Aproximadamente 1.500 personas mueren anualmente en Noruega a causa de la tardanza en tener un diagnóstico claro de cáncer, asegura un especialista en oncología.

Ayuda contra el cáncer de Rogaland ve la necesidad de hacer diagnósticos rápidamente y exige asimismo que los pacientes sospechosos de padecer cáncer tengan un diagnóstico emitido en 48 horas.

-Hasta 1.500 personas pueden ser salvadas en Noruega cada año si se mejoran las posibilidades para tener un diagnóstico rápido. La Asociación por el cáncer y el Registro del cáncer han sido muy claros durante muchos años de que esto de tener un diagnóstico lo más tempranamente posible es la llave para mejorar la capacidad de supervivencia, dice Dagfinn Øgreid que es médico odontólogo.

Dinamarca ha conseguido introducir el que ante la sospecha de cáncer se emita un diagnóstico en 48 horas. Ahora Ayuda contra el cáncer de Rogaland empieza una campaña para conseguir la misma oferta aquí en el país.


Om lag 1500 mennesker dør årlig i Norge på grunn av at det tar for lang tid før de får diagnose om de har kreft, hevder kreftspesialist.

Det er Kreftomsorg Rogaland som stiller krav om at pasienter som har mistanke om kreft må få diagnosen sin stilt innen 48 timer. 

Opptil 1500 mennesker kan berges i Norge hvert år hvis en bedrer muligheten for å få en rask diagnostikk. Kreftforeningen og Kreftregisteret har vært veldig tydelige gjennom mange år at dette med tidlig diagnose er en nøkkel til å bedre overlevelsesevnen, sier Øgre.

Danmark har klart å innføre at det ved mistanke om kreft skal stilles en diagnose innen 48 timer. Nå setter Kreftomsorg Rogaland i gang en aksjon for å få samme tilbudet her i landet.

Fuente: tv2.no