29/1/17

Beklagelig dette med Trump og asylsøkere. Noruega lamenta la política inmigratoria de Trump

Norge er helt klar på at flyktninger må behandles likt uavhengig av religion, nasjonalitet og hudfarge. Jeg er derfor bekymret over de siste dagers beslutninger og signaler fra Trump-administrasjonen, sier utenriksminister Børge Brende.