30/4/17

Demasiado caro para Noruega construir buenas carreteras

Ninguna carretera noruega se construye con garantías para no ser deformada por el deshielo del criosol túrbico. Lo confirma el líder de proyectos de Tráfico, Knut Gløersen. Esto es debido a los costos. Resultaría extremadamente costoso el construir carreteras con capas de piedra de dos metros de espesor.Ingen norske veier bygges frostsikre. Det bekrefter prosjektleder i Statens vegvesen, Knut Gløersen. Dette har med kostnader å gjøre. Det hadde blitt uforholdsmessig dyrt å bygge frostsikre veier.