24/9/17

Lurt å satse på forskning i krisetider. Inteligente apostar por la investigación en tiempos de crisis.

Bedrifter som satser på forskning, greier seg langt bedre i krisetider. De selger rett og slett mye mer.
Flere bedrifter kutter i forskningen når markedet blir strammere. Ny forskning viser at det neppe er et smart trekk.
En forskningsgruppe ved NTNU har fulgt 247 små og mellomstore eksportbedrifter over en tiårsperiode, blant annet gjennom 2008 da finanskrisen slo til.
Resultatene viser at det er stor forskjell på utviklingen i bedriftenes salgsvolum i krisetider.
 
Forskningsintensive bedrifter, altså de som satser mye på forskning, har langt bedre utvikling i salgstallene sine gjennom hele perioden enn bedrifter som ikke satser så mye.
Resultatene tyder på at mye forskning bidrar til både konkurransekraft og stor omstillingsevne.

Las empresas que apuestan por la investigación, obtienen claramente mejores resultados en tiempos de crisis. Las cifras no engañan: venden mucho más.
Muchas empresas hacen recortes en investigación cuando los mercados se agotan. Una nueva investigación muestra que esta no es una buena medida a tomar.
Un grupo de investigadores de la universidad noruega NTNU ha seguido de cerca la evolución de 247 pequeñas y medianas empresas durante un decenio, desde antes del 2008 cuando se inició la gran recesión.
Los resultados muestran grandes diferencias en el volúmen de ventas de las empresas en tiempos de crisis.

Las empresas que generan investigación de forma intensiva, es decir que hacen grandes apuestas por la investigación, tienen claramente mejores resultados en sus ventas durante estos períodos que las empresas que no apuestan tanto por la investigación. Los resultados apuntan a que mucha investigación mejora la competitividad y aumenta la capacidad de reconversión.


Fuente: forskning.no