9/7/17

Tallene fra norsk akvakultur 2016. Cifras de la acuicultura noruega 2016

Det ble solgt laks verdt 60 milliarder kroner fra norske oppdrettsanlegg i 2016 – en økning fra året før på hele 35 prosent. På ti år er verdien av norsk oppdrettslaks firedoblet. For hele næringen samlet ble det solgt 1,33 millioner tonn fisk og skalldyr til en verdi av 63,9 milliarder kroner i 2016.

Laks utgjorde størstedelen av både produsert mengde og verdi. Det ble solgt 1,24 millioner tonn laks i 2016, noe som faktisk var 5 prosent mindre enn året før. En kraftig økning av salgsprisen fra 2015 til 2016 førte likevel til rekordhøy førstehåndsverdi. Gjennomsnittsprisen for laks økte med hele 42 prosent og endte på 48,53 kroner per kg i 2016.

Se vendió salmón por valor de 60 000 millones de coronas producidos en las piscifactorías noruegas en el 2016 -lo que supone un aumento con respecto al año anterior del 35%. En diez años el valor del salmón de granja noruego se ha multiplicado por cuatro. La acuicultura en su conjunto vendió 1 330 000 toneladas de pescado y marisco con un valor en el mercado de 63 900 millones de coronas en el 2016.

El salmón supuso la mayor parte de la cantidad y valores producidos. Se vendieron 1 240 000 millones de toneladas de salmón en el 2016, que de hecho fue un 5% menos que el año anterior. Un aumento considerable del precio de venta del 2015 al 2016 hizo que aumentara de forma espectacular el precio de venta en lonja. El precio medio de la venta de salmón aumentó en un 42% y acabó en 48,53 coronas por kilo en el 2016.


Fuente: ssb.no