26/5/17

Oljefondet rapport første kvartal 2017. Informe del primer semestre del 2017 del Fondo Soberano de Noruega

Statens pensjonsfond utland fikk en avkastning på 3,8 prosent, eller 297 milliarder kroner, i første kvartal 2017.

I første kvartal ble det tatt ut 23 milliarder kroner av fondet. Kronekursen svekket seg mot hovedvalutaene i løpet av kvartalet. Dette bidro til å øke fondets verdi med 83 milliarder kroner.
Ved utgangen av kvartalet var fondets markedsverdi 7 867 milliarder kroner. Fondet var investert med 64,6 prosent i aksjer, 32,9 prosent i rentepapirer og 2,5 prosent i unotert eiendom.
El Fondo de Pensiones del Estado en el Extranjero obtuvo una rentabilidad del 3,8% en el primer trimestre del 2017. Esto suponen 297 000 millones de coronas.

Durante el primer trimestre se retiraron del Fondo 23 000 millones de coronas. El valor de la divisa noruega se depreció frente a las principales divisas durante el trimestre. Esto contribuyó a aumentar el valor del Fondo en 83 000 millones de coronas.
A finales del trimestre el valor del Fondo en el mercado era de 7,867 billones de coronas. El Fondo tenía sus inversiones divididas entre el 64,6% en acciones, 32,9% en renta fija y el 2,5% en inversiones inmobiliarias que no cotizan en bolsa.


Fuente: nbim.no