14/5/17

Jazz en Noruega: festival Dølajazz

Fuente: http://www.dolajazz.no/dolajazz.html

Historien om DølaJazz (14-17 oktober 2.010)

DølaJazz – Lillehammer Jazzfestival startet sitt livsløp i 1978 og har gjennom årene vokst seg til å bli en av de mest markante jazzfestivalene i Norge. Kanskje ikke på grunn av sin størrelse, men snsarere på grunn av sin evne til å skape intimitet, nærhet til musikere og tiltrekke seg et bredt publikum. Festivalen var, da som nå, tuftet på et ekte og stort engasjement blant frivillige og støttespillere.

DølaJazz – Lillehammer Jazzfestival er ikke kun en festival med musikalske ytringer, men i stor grad et prosjekt som kobler mennesker på tvers av alder, yrkesbakgrunn og kjønn og der det sosiale og mellommenneskelige relasjoner spiller en stor rolle. Kort sagt: Dølajazz er en tilstand.

DølaJazz har i takt med samfunnsutvikling og etableringer av mange festivaler rundt om i Norge etter hvert utviklet en egenart og funnet sin plass og rolle i festivalfloraen. Festivalen har i alle år fokusert på vår hjemmelige musikerflora og i de siste 5 år med særlig fokus på talentutvikling. Både seminarene med ungdom og JazzIncubator er viktige fundamenter i vår festival.La historia del festival DølaJazz. (14-17 octubre 2.010)

El festival de jazz de Lillehammer DølaJazz comenzó su andadura en 1.978 y a lo largo de los años ha crecido hasta convertirse en uno de los más importantes festivales de jazz en Noruega. Y no por su tamaño, sino por su capacidad de crear intimidad, cercanía hacia los músicos y atraer un amplio y variado público. El festival estaba entonces, igual que ahora, basado en un trabajo imponente y auténtico de voluntarios y músicos.

El festival de Lillehammer DølaJazz no es tan solo un festival con manifestaciones musicales, sino un proyecto que a mayor escala une seres humanos de diferentes generaciones, sexos y profesiones; un lugar en el que las relaciones humanas juegan un papel importante. Dicho en pocas palabras: DølaJazz es una experiencia.

En consonancia con el desarrollo social y el establecimiento de muchos festivales a lo largo y ancho de Noruega DølaJazz ha desarrollado su propia idiosincrasia y se ha hecho una posición y un rol en la flora de festivales. El festival se ha centrado todos los años por la promoción de los músicos locales y los 5 últimos años por el desarrollo de nuevos talentos. Tanto los seminarios con la juventud y el Incubador de jazz son pilares importantes de nuestro festival.