25/4/17

Verdens frø samles på få hender. Las semillas de todo el mundo en las manos de cuatro


Det vakte stor oppsikt da det tyske kjemi- og farmasiselskapet Bayer i høst inngikk en avtale om å kjøpe det amerikanske frø- og kjemikalieselskapet Monsanto for 66 milliarder dollar. Monsanto er verdens største såfrøselskap, og en ledende produsent av genmodifiserte frø. Det nye selskapet vil ifølge nyhetsselskapet Reuters kunne kontrollere mer enn en fjerdedel av verdensmarkedet for såfrø og plantevernmidler.
Oppkjøpet må godkjennes av konkurransemyndigheter i flere land før det kan gjennomføres, men fra mange hold er det allerede slått alarm etter varsler om flere store oppkjøp og sammenslåinger i fjor: Er kontrollen over matforsyningen vår i ferd med å bli samlet hos en håndfull multinasjonale selskaper?

Norsk landbruk står trygt nok på egne bein til at vi ikke trenger å bekymre oss for maktkonsentrasjonen ennå, mener bransjefolk.

Despertó una gran expectación internacional el acuerdo alcanzado entre la compañía alemana del sector químico y farmacéutico Bayer para la compra de la compañía americana del sector químico y agrario Monsato por valor de 66 000 millones de dólares. Monsanto es la compañía dedicada a las semillas para siembra más grande del mundo, y un actor puntero en la producción de semillas modificadas genéticamente. La nueva compañía según informa la agencia de noticias Reuters podría llegar a controlar más de una cuarta parte de los mercados mundiales de semillas para siembra y productos agroquímicos.
La compra debe ser autorizada por las Agencias para la Competencia de varios países antes de ser efectuada, pero ya se han lanzado voces de alarma después de varias operaciones de compras y fusiones el ano pasado: Está quedando el control sobre la producción alimentaria en vías de quedarse en manos de cuatro compañías multinacionales?

La agricultura noruega está asegurada nacionalmente y por ello no debemos preocuparnos por la concentración del poder todavía, opinan los expertos del sector.Fuente: bioteknologiradet.no