23/4/17

Parque nacional de Breheimen

En el parque nacional de Breheimen se encuentran las zonas del país que son tanto las más ricas como las pobres en nieve. La zona se extiende prácticamente desde la costa hasta algo más de 2 000 metros sobre el nivel del mar. El paisaje ha sido formado por glaciares,desprendimientos y otros procesos geológicos a lo largo de cientos de miles de años.

También te puede interesar Sylan, Eldorado de la geología noruega.

Breheimen es la tierra del reno salvaje. El valle de Otta es la tercera mayor zona de reno salvaje en Noruega, y el parque conforma el sur de esta zona.

Provincias: Oppland, Sogn og Fjordane.
Creado: 07.08.2009
Área: 1 671 km2
Breheimen finn ein både nokre av dei mest nedbørsrike og dei mest nedbørsfattige områda i landet. Området spenn frå nesten havnivå til godt over 2 000 meter. Landskapet har blitt forma av isbrear, skred og andre geologiske prosessar gjennom hundretusener av år.

Breheimen er villreinen sitt område. Ottadalen villreinområde er det tredje største leveområdet for villrein i Norge, og Breheimen nasjonalpark utgjer søre del av dette området.


Fylker: Oppland, Sogn og Fjordane
Opprettet: 07.08.2009
Totalt areal: 1671 km2