6/4/17

Norsk militærteknologi inn i tyske ubåter. Tecnología militar noruega en submarinos alemanes

Alle kommende ubåter fra verdens ledende verft for konvensjonelle ubåter, thyssenkrupp Marine Systems (tkMS), vil ha en betydelig andel norsk teknologi i seg.
Det er klart etter at det tyske verftet, Kongsberg Gruppen og tyske Atlas Elektronik går sammen og etablerer et nytt selskap i Norge som blir eneleverandør av kampsystemer til ubåtene.

Det digre verftet har levert 160 ubåter de siste 60 årene, og potensialet for norsk industri i det nye selskapet anslås til mer enn 15 milliarder kroner de kommende tiårene.Todos los submarinos construidos a partir de ahora en el mayor astillero del mundo situado en Alemania para submarinos convencionales, el tkMS, tendrán una parte importante de tecnología noruega dentro de ellos.
Y esto es así porque los astilleros, el grupo noruego Kongsberg y la alemana Atlas Elektronikk se unen para crear una nueva empresa que tendrá sede en Noruega y que será proveedora única de sistemas de combate para los submarinos.

El gigantesco astillero ha construido 160 submarinos los últimos 60 años, y el potencial para la industria noruega en la nueva empresa se estima en más de 15 000 millones de coronas durante los próximos 10 años.


Fuente: tu.no