29/4/17

Norge satser på moral for kunstig intelligens. Noruega apuesta por la moral para la inteligencia artificial

Når robotene selv begynner å utvikle roboter, så er det viktig at de begynner å tenke moral. Et nytt forskningsprosjekt ved Universitetet i Agder skal finne ut hvordan kunstig intelligens kan ta moralske valg.

En av forskerne i prosjektet er professor Ole-Christoffer Granmo som er en av Norges fremste eksperter på kunstig intelligens og som også har hatt stort gjennomslag på feltet internasjonalt. Han har med seg både to professorer i filosofi og teologi og en annen professor i kunstig intelligens.

Professor i filosofi, Einar Duenger Bøhn, ved Universitetet i Agder forklarer at dagens roboter ikke har noe behov for moralsk bevissthet, men spørsmålet blir mer og mer aktuelt ettersom roboter tar over flere og flere av våre arbeidsoppgaver og blir smartere enn oss.
– Når robotene selv begynner å utvikle roboter, så er det viktig at de begynner å tenke moral, påpeker han.

Filosofiprofessoren omtaler dette som singularitet. Det dreier seg om et punkt som stadig kommer nærmere, der robotene overtar stadig mer av våre funksjoner og vi begynner å miste kontrollen.
Når vi nærmer oss det punktet, kommer utviklingen til å gå veldig fort, nærmest eksponentielt, og da er det viktig at de har fått en eller annen form for moralsk bevissthet og er i stand til å ta moralske valg. Bøhn tror det er på høy tid å begynne å tenke på dette.
– Dette har jo lenge vært science fiction, men nå er det like før det bare blir science, advarer han.

Cuando los propios robots son los que empiezan a desarrollar robots, entonces es importante que empiecen a pensar moral. Un nuevo proyecto de investigación en la Universidad de Agder quiere averiguar cómo la inteligencia artificial puede llegar a tomar decisiones con sentido moral.

Uno de los investigadores es el profesor Ole-Christoffer Granmo que es uno de los especialistas en inteligencia artificial con mayor reconocimiento en Noruega y que también ha despertado interés en su género a nivel internacional. A él le acompañan dos profesores de filosofía y teología y otro profesor de inteligencia artificial.

Einar Duenger Bøhn, profesor de filosofía en la Universidad de Agder explica que los robots actuales no tienen necesidad de poseer una conciencia moral, pero que la cuestión es más y más actual ya que los robots están supliendo cada vez más tareas y trabajos, y son más hábiles que nosotros.
-Cuando los propios robots empiezan a desarrollar robots, es importante empezar a pensar en la cuestión moral, subraya Einar.

Este profesor de filosofía califica a esto como una singularidad. Se trata de un punto que cada vez está más cerca, en el que los robots suplen cada vez más nuestras funciones y con ello empezamos a perder el control.
Cuando nos acercamos a este punto el desarrollo se va a producir muy deprisa, casi de forma exponencial, entonces es importante el que se les haya implementado una u otra forma de conciencia moral y de que estén en condiciones de tomar decisiones morales. Bøhn cree que es hora de empezar a pensar en ello.
-Esto ha sido ciencia ficción durante mucho tiempo, pero ahora nos encontramos a las puertas de que sea solamente ciencia, advierte él.Fuente: tu.no