3/3/17

Kunstig intelligens. Inteligencia artificial

Kunstig intelligens (KI) handler om å utvikle datasystemer som kan lære av egne erfaringer og løse komplekse problemer i ulike situasjoner og miljøer.

Et viktig element i kunstig intelligens er såkalt maskinlæring, en gruppe matematiske og statistiske teknikker som ved hjelp av eksempler «trener» maskiner til å løse en oppgave, og som gjør maskinen bedre med erfaring.  Dette skiller seg fra tradisjonell programmering, hvor maskinen løser en oppgave ved hjelp av et sett med presise instruksjoner.

Selvkjørende biler bruker sensorer og maskinlæring for å forstå omgivelsene og ta beslutninger under kjøring. Dette skjer uten at et menneske har gitt bilen eksplisitte instrukser om hvordan den skal oppføre seg i enhver situasjon.Inteligencia artificial (IA) trata del desarrollo de sistemas informáticos que puedan aprender de sus propias experiencias y solucionar así problemas complejos en diferentes situaciones y entornos.

Un elemento importante en la inteligencia artificial es el llamado aprendizaje automático, que son un conjunto de técnicas estadísticas y matemáticas que con ayuda de ejemplos "entrenan" a las máquinas para solucionar un problema, y que hacen a la máquina mejor con la experiencia. Esto se diferencia de la programación tradicional, donde la máquina soluciona un problema con un conjunto de instrucciones precisas.

Los coches con piloto automático utilizan sensores y el aprendizaje automático para entender el medio en que se mueven y así poder tomar decisiones durante la conducción. Esto sucede sin que el ser humano haya dado instrucciones explícitas al coche de cómo tiene que comportarse en cualquier momento y en cualquier situación.


Fuente: teknologiradet.no