Det er sannsynligvis mange bakenforliggende årsaker til at vi i Norge har så lite resistens. Faktorer som geografisk plassering, topografi og klima, samt begrenset dyrepopulasjon og lite import kan ha betydning.