2/2/17

Nøytronstjerner. Estrellas de neutrones

Det er verdt å minne seg selv om hvilket utrolig fenomen vi her har med å gjøre: et objekt som veier mer enn solen, som har pakket all denne massen inn i et område som ville fått plass i sentrum av Oslo, og som roterer sin egen akse 716 ganger hvert sekund!


Vale la pena recordarse a sí mismo con que increíble fenómeno estamos tratando: un objeto que pesa más que el Sol, que tiene toda esa masa compactada en un área que podría caber en el centro de Oslo, y que rota sobre su propio eje 716 veces por segundo!

Øystein Elgarøy