6/2/17

NHO-rapport: Norge trenger 1000 nye bussjåfører årlig- Noruega necesita 1 000 chóferes de autobús cada año.

«Ikke min type jobb» og «lite penger i det» sier ungdom om bussjåføryrket. Samtidig er Norge avhengig av å utdanne 1000 nye sjåfører hvert år for å få nok folk til å reise kollektivt, ifølge nye beregninger.

 
I dag utdannes bare rundt 300 bussjåfører i året, og mange av dagens sjåfører går av med pensjon de nærmeste årene. Dermed trengs 1000 nye bussjåfører årlig frem mot 2030 dersom de vedtatte politiske målene om å ta fremtidens trafikkvekst kollektivt, sammen med gange og sykkel, skal nås. Det har Urbanet Analyse estimert på oppdrag for NHO.
 
 
"No es un trabajo para mí" o "Poco dinero con esa profesión" es lo que dicen los jóvenes sobre la actividad laboral de conducir autobús. Al mismo tiempo Noruega necesita formar 1 000 nuevos chóferes anuales para conseguir que la gente utilice el transporte colectivo, según nuevos cálculos realizados.

En la actualidad se forman unos 300 conductores de autobús anualmente, y muchos de los que trabajan en la actualidad van a ser pensionistas en los próximos años. Por ello se necesitan 1 000 nuevos conductores anuales hasta el 2 030 si se desea que los objetivos políticos marcados para aumentar el uso del transporte colectivo, asimismo como el uso de la bicicleta e ir a pie, sean conseguidos. Esto es lo estimado por Urbanet Analyse por encargo de la patronal NHO.
 
 
Fuente: nrk.no