15/2/17

Laksemodull og feltdata i Norge 2 016. Modelos y trabajo de campo del piojo del salmón en Noruega

Under uttestingen i fjor, klarte lakselusmodellen å vise hvor det var mye lakselus. Både modellen og tradisjonelle undersøkelser av fisk viste at det var mye lus på utvandrende laksesmolt over store deler av Vestlandet på våren. Utover sommeren ble det også observert en generell økning på sjøørret og sjørøye langs det meste av kysten i 2016.


Durante las investigaciones realizadas el año pasado, los modelos cuantitativos creados para averiguar donde se encuentra el piojo del salmón funcionaron. Tanto los modelos como las investigaciones tradicionales de peces mostraron mucho piojo viajando con los alevines de salmón en grandes zonas de toda la región de Vestlandet durante la primavera. A lo largo del verano se observó también una aumento general en la trucha de mar y la trucha ártica a lo largo de la mayor parte de la costa durante el 2 016.


Fuente: nina.no