9/2/17

El salmón salvaje está desapareciendo en Noruega. Villaksen forsvinner i full fart i Norge

Norsk villaksfangst halvert på 30 år. Sommeren 1986 fanget sjø- og elvefiskere 1,6 millioner kilo laks. I 2016 var samlet fangst i underkant av 730 tusen kilo. Størst nedgang i laksefisket var det i Nord-Trøndelag og Rogaland, ifølge tall fra SSB.


La pesca de salmón salvaje se ha reducido a la mitad en 30 años. En el verano de 1 986 los pescadores de río y de mar pescaron 1,6 millones de kilos de salmón. En el 2 016 la caza total no alcanzó los 730 000 kilogramos. El mayor descenso en la pesca de salmón se produjo en las regiones del norte de Trøndelag y en Rogaland, según cifras de la Oficina central de estadística.

Fuente: forskning.no