16/1/17

Pesca noruega vigilada por video.

El barco arrastrero-fábrica "Ramoen" ha salido a faenar en el mar de Barents, y por vez primera ha utilizado una red pelágica (que no se arrastra por el fondo marino) para pescar especies de fondo como la merluza y el eglefino.

En el puente de mando del Ramoen pudimos ver en directo en vídeo el pescado que entraba dentro de la red. Es la primera vez que hemos podido comparar observaciones del sonar -que normalmente está situado en la apertura de la red, con vídeo directo mientras pescamos en un barco pesquero comercial, dice el jefe de expedición del Instituto de Investigación Marina Arill Engås.

Durante la travesía se ensayó una cerca que se podía controlar desde el barco para dirigir los peces no deseados fuera de la red. Mediante la combinación del vídeo y el control remoto de la cerca en un futuro cercano los capitanes podrán por ejemplo determinar qué cantidades de pescado entrarán dentro de la captura.


Fabrikktråleren ”Ramoen” har vært på tråltokt i Barentshavet med medlemmer fra flere CRISP-partnere om bord. Her testet de ut flere nyvinninger som er sentrale i senterets virksomhet.
For det første brukte de pelagisk trål (som ikke er i berøring med bunnen) til å fiske etter bunnfiskartene torsk og hyse. Da unngår man å bruke bunntrål som dras langs havbunnen.

- På broen på ”Ramoen” kunne vi følge direkte på video den fisken som gikk inn i trålen. Det er første gang vi har kunnet sammenligne observasjonene fra sonaren som vanligvis er plassert i trålåpningen med livevideo mens vi tråler på et kommersielt fiskefartøy, sier toktleder Arill Engås ved Havforskningsinstituttet.

Under toktet ble det testet ut en innretning som kunne styres for å lede uønsket fisk ut av trålen. Ved å kombinere informasjonen fra kamera og styring av innretningen vil navigatøren i nær fremtid eksempelvis kunne bestemme hvilke mengder av fisk en ønsker skal gå bak i posen.   


Fuente: imr.no