15/1/17

Noruega paga a Guayana para que no desforeste el país.

Noruega y Guayana pactaron un acuerdo sobre cooperación forestal y medioambiente en el 2 009. La cooperación consiste en que Noruega paga a Guayana para que mantenga la deforestación en su parte del Amazonas baja, y de esta forma poder contribuir a la reducción de emisiones contaminantes del bosque.

El Gobierno ahora paga 231 millones de coronas a Guayana por los resultados obtenidos en la conservación del bosque tropical.

-La deforestación en Guayana se encuentra entre las más bajas del mundo. Nuestro objetivo con este proyecto de cooperación con Guayana es continuar esta tendencia, dice la ministra para el clima y el medio ambiente Tine Sundtoft (Derecha).


Norge og Guyana inngikk en avtale om klima- og skogsamarbeid i 2009. Samarbeidet går ut på at Norge betaler Guyana for å holde avskogingen i sin del av Amazonas lav, og på den måten bidra til å bremse utslipp fra skog. Med fredagens utbetaling har Guyana til sammen tjent 150 millioner dollar – nesten 1 milliard kroner – på unngåtte utslipp av drivhusgasser fra avskoging og skogforringelse.

Regjeringen betaler 231 millioner kroner til Guyana for oppnådde resultater innen bevaring av regnskog.

– Avskogingen i Guyana er blant verdens laveste. Vårt mål med partnerskapet med Guyana er at dette fortsetter, sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft (H).

Fuente: klassekampen.no