16/1/17

Mye lakselus også i sommer. Mucho piojo del salmón también durante el verano en Noruega

I perioden da laksesmolten vandret fra elvene og til havs var det mye lakselus fra Rogaland til og med Trøndelag. Dermed har utvandrende smolt i denne delen av landet sannsynligvis fått mye lus på seg. Utover sommeren har mengden lakselus økt langs det meste av kysten, noe som sannsynligvis har hatt negativ effekt på bestandene av sjøørret og sjørøye i mange områder.Durante el período en que las crías de salmón nadaron desde los ríos hacia la mar había mucho piojo del salmón desde Rogaland hasta Trøndelag. Por ello las crías que migran en esta parte del país se han visto infectadas probablemente con mucho piojo. A lo largo del verano las cantidades de piojo han aumentado a lo largo de la mayor parte de la costa, algo que probablemente ha tenido un efecto negativo en las poblaciones salvajes de trucha de mar y trucha ártica.Fuente: imr.no