23/1/17

El inmigrante en Noruega como fuerza creadora

Over 40 000 oljejobber er forsvunnet de siste to årene, viser en oversikt fra DnB. Ekspertene er usikre på om bunnen er nådd. Spørsmålet nå er hvordan vi skal omstille oss for å skape nye arbeidsplasser og nye næringer.

Samtidig øker innvandringen. Over 16 prosent av befolkningen er enten innvandrere eller født i Norge av innvandrerforeldre, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Kan utenlandsk arbeidskraft hjelpe oss i omstillingen?


Cerca de 40 000 puestos de trabajo han desaparecido los dos últimos años en el sector extractor, según muestra un estudio del DNB. Los expertos no se ponen de acuerdo sobre si se ha tocado fondo. La cuestión ahora es cómo vamos a reconvertirnos para crear nuevos puestos de trabajo y nuevos sectores productivos.

Al mismo tiempo aumenta la inmigración. Algo más del 16% de la población es o bien inmigrante o bien nacida en Noruega de padres migrantes, muestran los números de la Oficina central de estadística.

Puede la fuerza laboral extranjera ayudarnos en esta reconversión?


Fuente: forskning.no