10/5/17

Estudio noruego sobre relaciones de poder

Profesor titular Tor Grenness de la Escuela Superior de Comercio BI ha realizado un estudio en 25 países diferentes para observar la relación entre diferentes dimesiones culturales y los salarios de los directivos y las diferencias salariales entre trabajadores de la industria y sus jefes.

Tres dimensiones culturales; diferencia de poderes, masculinidad e individualismo, se muestran como claras referencias para explicar las diferencias, según expone Grenness.

Diferencia de poderes es según Grenness un término sobre cómo los beneficios y privilegios están repartidos en una sociedad, y en qué grado se acepta esta distribución. Países donde las diferencias de poder son grandes no solo tienen una distribución de la riqueza desigual. Es que estas desigualdades además están aceptadas.

Por ejemplo en Brasil tenemos que juntar los salarios de 57 trabajadores de la industria para tener suficiente como para pagar un solo directivo. En Noruega la misma proporción se reduce a cuatro para uno.Førsteamanuensis Tor Grenness ved Handelshøyskolen BI har gjennomført en studie i 25 ulike land der han har sett på sammenhengen mellom ulike kulturdimensjoner og topplederlønn og lønnsgap (lønnsforskjell mellom industriarbeider og toppleder).

Tre kulturdimensjoner; maktdistanse, maskulinitet og individualisme, viser seg å ha særlig stor forklaringskraft, fremholder Grenness.

Maktdistanse er ifølge Grenness et uttrykk for hvordan goder og privilegier er fordelt i et samfunn, og i hvilken grad fordelingen aksepteres. Land med stor maktdistanse er ikke bare preget av ulik fordeling av goder. Disse ulikhetene er i tillegg aksepterte.

For eksempel i Brasil må vi legge sammen lønningene til 57 industriarbeidere for å ha nok til å betale for én eneste toppleder. I Norge er det tilsvarende forholdet fire til én.

Fuente: Forskning, Compensation & Benefits Review.